Ве молиме пополнете ги полињата со вашите податоци. Корисничкото име и лозинката за порталот ќе ја добиете на меил адресата која ќе ја внесете.

Доколку сте домашен корисник, внесете ги личните податоци за лицето кое е потписник на договорот со Неотел.

Референтниот број можете да го видите на секоја фактура.
Бројот на фактурата можете да го видите на секоја фактура.
 
Тип на корисник:   Домашен
Бизнис
 
Број на фактура /
Account ID:
  *
 
Референтен Број:   *
Електронска Пошта:   *