EPAY

Пријавување проблеми преку интернет

 

За пријавување на проблеми преку интернет можете да го користите Хелпдеск центарот вграден во корисничкиот портал.

 

Најпрво логирајте се со вашето корисничко име и лозинка.

Од менито Сервиси, изберете Корисничка поддршка.

За да пријавите нов проблем, килкнете Пријави проблем.

Внесете ги релевантните информации во наведените полиња и кликнете Зачувај, на дното на страната.

Откако ќе  пријавите проблем, нашиот тим ќе ви одговори во најкраток можен рок. Одговорот ќе ви пристигне на e-mail адресата со која сте заведени во порталот (може да ја промените во Ваши Детали).

 

Напомена: за да можеме да го дијагностицираме проблемот побрзо и подобро, внесете што е можно подетален опис за проблемот

 
< Претходно