EPAY

Пријавување проблеми преку интернет
There are no translations available

 

За пријавување на проблеми преку интернет можете да го користите Хелпдеск центарот вграден во корисничкиот портал.

 

Најпрво логирајте се со вашето корисничко име и лозинка.

Од менито Сервиси, изберете Корисничка поддршка.

За да пријавите нов проблем, килкнете Пријави проблем.

Внесете ги релевантните информации во наведените полиња и кликнете Зачувај, на дното на страната.

Откако ќе  пријавите проблем, нашиот тим ќе ви одговори во најкраток можен рок. Одговорот ќе ви пристигне на e-mail адресата со која сте заведени во порталот (може да ја промените во Ваши Детали).

 

Напомена: за да можеме да го дијагностицираме проблемот побрзо и подобро, внесете што е можно подетален опис за проблемот

 
< Prev