EPAY

Именски опслужувачи (DNS сервери)

 

Примарен Именски Опслужувач: ns1.neotel.com.mk

IP: 80.77.144.10 

 

Секундарен Именски Опслужувач: ns2.neotel.com.mk

IP: 80.77.144.11

 

 
< Претходно