EPAY

Креирање на PPPoE конекција на Vista

 

1. Кликнете на  Start -> Control Panel

 

2. Кликнете на  Network and Internet иконата

3. Кликнете на  Network and Sharing Center иконата

4. Кликнете на  Setup a connection or network

5. Кликнете на  Connect to the Internet Next.

6. Кликнeте на Broadband (PPPoE) опцијата

 

7. Внесете User name и  Password што ви се доделени од вашиот ISP

8. Напишето го името на конекцијата во полето Connection name

9. Кликнете Connect 
Следно >