EPAY

Подесување на Outlook Express

 

Во главното мени на Microsoft Outlook Express одберете Tools -> Account

 

 


Во прозорецот Internet Accounts, кликнете Add и потоа одберете Mail

 

Во полето Display name внесете го вашето име

  

 
Внесете ја вашата E-mail адреса

   

 
Во полето My incoming mail server is a: изберете POP3

Во полето Incoming mail (POP3,IMAP or HTTP) внесете го вашиот сервер

Во полето Outgoing mail server внесете го вашиот сервер

  

 

Во Account name внесете го вашето име, а во Password вашата лозинка

 

Кликнете Finish.

 
Следно >