EPAY

Како да го поврзам LINKSYS SPA2102 уредот во електична мрежа?
Поврзете го адаптерот во електрична мрежа ,а приклучокот од другата страна поврзете го во  LINKSYS SPA2102 уредот во Power приклучокот. Откако ќе се поврзе потребно е да трепка зелена сијаличката за power.
 
Следно >