EPAY

Како да го поврзам LINKSYS SPA2102 уредот во електична мрежа?
There are no translations available

Поврзете го адаптерот во електрична мрежа ,а приклучокот од другата страна поврзете го во  LINKSYS SPA2102 уредот во Power приклучокот. Откако ќе се поврзе потребно е да трепка зелена сијаличката за power.
 
Next >