EPAY

Како да се сетира компјутерот да добива DHCP адреса?

Кликнтете на START ->Setting ->Network Connections


Потоа ќе се отвори прозорецот Network Connections.


Двоен клик на иконата Local Area Connection.


Ќе се отвори прозорот Local Area Connection Properties.


Двоен клик на иконата Internet Protocol(TCP/IP),а потоа да се изберат полињата :


-Obtain an IP address automatically.
-Obtain the following DNS server addresses.


Откако ќе се изберат полињата се кликнува на OK.


Ќе се вратите повторно на прозорот Local Area Connection Properties и потребно е да се кликне  OK.

 
< Претходно   Следно >