EPAY

Светат сијаличките power и internet ,а нема интернет конекција?

Проверете го кабелот што доаѓа од Еthernet приклучокот на  уредот, дали е добро поврзан со компјутерот.


Проверете дали има сетирано на компјутерот да му се доделува DHCP адреса.


Доколку не успеете да добиете интернет пристап јавете се на поддршка за корисници на телефонскиот број +389255111111.

 
< Претходно   Следно >