EPAY

Забрани за повици

Сега можете самостојно да си правите забрана на повици за вашата телефонска линија

Брзо и флексибилно, без да пополнувате формулари и да ги контактирате нашите оператори.

Неотел воведе дополнителна функционалност на порталот за корисничка поддршка за сервисот Телефонија. Доколку сте корисници на Неотел телефонија, можете самите да си ги контролирате забраните и параметрите на вашата телефонска линија. Моментално достапни опции се:

  • Забрана за појдовни повици кон мобилни оператори
  • Забрана за појдовни повици кон странски оператори
  • Повик на чекање или активирање на втора линија

Оваа функционалност ќе ја добиете доколку се логирате на https://support.neotel.com.mk со вашиот референтен број и го одберете полето Дополнителни услуги во корисничкото мени. 

Дополнителни услуги

 
< Претходно   Следно >