EPAY

Што спаѓа во опремата што ја нуди Неотел?
  • Доколку се користи само интернет пристап на корисниците им се дава на користење WiMAX антена (која во зависност од техничката можност може да биде внатрешна или надворешна)
  • Доколку се користи и телефонија освен антената се дава и рутер за телефонија на корисникот, преку кој се реализира самата услуга.
  • Покрај опремата на корисниците им се дава и мрежниот кабел неопходен за поврзувањето
  • Опремата се дава на користење за целото времетраење на договорот, и по истекот на договорот се враќа во Неотел
 
< Претходно   Следно >