EPAY

Каде може да се плати фактурата?

 

 Фактурите се подмируваат на шалтерите на Македонски Пошти, како и во сите Банки во Македонија.

Фактурите не може да се подмируваат во продажниот салон на Неотел.

 
< Претходно   Следно >

Известувања

! НОВО ! Можете да ги плаќате вашите фактури преку интернет преку новиот ситем за електронско плаќање

Доколку сте наш корисник и сакате да ги следите вашите сервиси, регистрирајте се на корисничкиот портал.

 

Анкета

Најдобар начин за пријавување на прашања и проблеми е: