EPAY

Нов приказ на график

Почитувани корисници,

Направена е надградба на графичкиот приказ за вашиот сервис со загарантирана брзина. Пристап до ова мени имаат корисниците кои имаат загарантиран Интернет пристап или сервис - изнајмена линија.

Сега можете самите да го избирате времето за кое сакате да се генерира извештајот и да добиете графички приказ на искористеноста, како и вкупно потрошено количество сообраќај во дадениот интервал. Минималниот интервал за кој се прикажуваат резултати е една минута.

Исто така, има неколку предефинирани опции, преку кои можете да извадите извештај за:

  • тековниот ден
  • предходниот ден
  • тековниот месец
  • изминатионт месец

 

 

 

 
< Претходно   Следно >